Pdflasku.fi -palvelun käyttöehdot

14.4.2021

Termit ja käsitteet

Palvelu

Palvelu on verkko-osoitteessa pdflasku.fi sijaitseva palvelu, johon Käyttäjä syöttää ja tallentaa valitsemiaan ja omaan toimintaansa liittyviä tietoja vapaaehtoisesti.

Käyttäjä

Käyttäjä on Palveluun käyttäjätunnukset luonut ja aktivoinut henkilö tai oikeushenkilö.

Palvelun tarjoaja

Palvelun tarjoaa kaupparekisteriin rekisteröity toiminimi Talouspalvelut Vesterinen (Y-1840298-0). Palvelun tarjoaja ylläpitää ja hallinnoi Palvelua.

Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen mistään vahingoista, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä.

Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisissä erimielisyyksissä sovelletaan Suomen lakia.